yönetim girişim danışmanlığı

Ruhsal Gelişimin Takibi - Testleri

 

 

 

 

RUHSAL GELİŞİM TAKİBİ - TESTLERİ

 Psikolojik testler, bireylerin farklı açılardan standart koşullar altında aşağıdaki hususların açısından gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Duyguların belirlenmesi
• Düşünce yapısının ve gelişim sürecinin belirlenmesi
• İlgi alanlarının belirlenmesi
• Olay veya durumlar karşısındaki tutumlarının belirlenmesi
• Kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması
• Yetenek ve becerilerin tespit edilmesi
• Davranış şekillerinin tespiti

Psikolojik testlerden, mevcut ihtiyaca göre farklı alanlarda yararlanılmakta, iş, okul ve sosyal hayatta farklı amaçlarla da sıklıkla bu testlere başvurulmaktadır.

Klinik amaçlarla 
• Personel seçimi ve değerlendirilmesi
• Kariyer planı hazırlama
• Akademik başarı
• Yetkinlik
• Kişisel ilgi ve yeteneklerin belirlenmesi

Jacob Trouba Authentic Jersey