yönetim girişim danışmanlığı

Okul Çağı Sorunları

 

 

Okul Çağı Sorunları

OKUL VE EĞİTİM HAYATI

- Okul sorunları
- Ders başarısı
- Sınav kaygısı
- Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite
- Öğrenme güçlüğü
- Kariyer planlama

BENLİK KONULARI

- Kendine güvensizlik ve yetersizlik
- Kendini beğenmeme
- Kendini eleştirme ve cezalandırma
- Değersizlik
- Önemsizlik
- Sevilmezlik duyguları
- Spontan ve doğal olamama
- Cinsellikle ilgili sorunlar

GENÇLİK VE ERGENLİK KONULARI

- Arkadaşlık grupları ve karşı cinsle ilgili konular
- Madde kullanımı
- Romantik ilişkiler
- Cinsellikle ilgili konular
- Aile ile ilişkili sorunlar
- Kendine zarar verici riskli davranışlar
- Gelecekle ilgili kaygılar
- İçe kapanma
- Yalnızlaşma
- Yabancılaşma

ÇOCUKLARIN ÇEŞİTLİ YAŞAM SORUNLARI

- Saldırgan davranış (kendine veya diğerlerine zarar verme)
- Uyku, yemek ve tuvalet sorunları
- Ayrılma korkusu
- Öz güven sorunları
- Aşırı çekingenlik
- Okul sorunları
- Kardeş kıskançlığı
- Sosyal beceri sorunları
- Davranışsal gerileme
- Zihnin cinsel davranışlar ile aşırı menkul olması
- Fizyolojik olmayan kekemelikte düzelme
- Boşanmış ailelerdeki çocukların duygusal uyumundagelişme
- Parmak emme
- Konuşma problemleri

Jacob Trouba Authentic Jersey