yönetim girişim danışmanlığı

Dil ve Konuşma Bozuklukları

          Çocuk gelişiminde dil ve konuşma bozuklukları danışman terapist eşliğinde aşılması gereken psikolojik sorunlardan biridir. Ebeveynler çocuğun konuşma bozukluğunu önemsemeli, sempatiklik olarak algılamamalıdırlar. Çeşitli yaş gruplarına göre belli seviyelerde olması gereken konuşma gelişimi her yaş grubu için tek tek teste tabi tutulmalı, ileri veya geri olduğu pozisyonlar danışman tarafından testlerle belirlenmelidir. 

         Oluşturulacak yol haritası ile birlikte çocuk, aile, okul sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve danışman hep birlikte bilgi paylaşımıyla ve koordineli bir şekilde durumu ele almalıdırlar. İlerleyen yaşlarda sorunun içe dönük etkileri görülmeye başlamadan önce (dışardan tepkilerle kişinin kendi içine kapanması vs.) tedaviye aşağıdaki hususlar başta olmak üzere başlanmalıdır.

a - İlk psikoterapi ve durum tespiti

b - Psikolojik testler yöntemiyle  seviye tespiti

c - Tedavi yöntemlerinin belirlenmesi

d - Yol haritasının belirlenmesi

e - Sonuçların ilgili kişiler ile paylaşılması

f - Tedavi gelişim seviyesinin test edilmesi ve durum tespiti.

Jacob Trouba Authentic Jersey