yönetim girişim danışmanlığı

Peadboy Resim - Kelime Testi

 

 

 

 

PEABODY RESİM – KELİME TESTİ

Alıcı dil gelişimine yöneliktir. Konuşma becerilerine değil, kelime bilgisine şemalarına bakılır. Bilişsel gelişimi ile dil gelişimi hangi düzeylerde olduğu tespit edilir.

Jacob Trouba Authentic Jersey