yönetim girişim danışmanlığı

Gençlik ve Ergenlik Konuları

 

Gençlik ve Ergenlik Konuları

 Arkadaşlık grupları ve karşı cinsle ilgili konular

   Madde kullanımı

   Romantik ilişkiler

   Cinsellikle ilgili konular

   Aile ile ilişkili sorunlar

   Kendine zarar verici riskli davranışlar

   Gelecekle ilgili kaygılar

   İçe kapanma

   Yalnızlaşma

   Yabancılaşma

Jacob Trouba Authentic Jersey