Psikolojik danışma ve yönlendirme;

Psikoloji, sosyoloji, teoloji, sağlık ve eğitim-pedagoji bilimlerinin ortaya çıkardığı bilgi kaynaklarını koordineli, senkronize ve proaktif (hazırlıklı) bir şekilde kullanan DANIŞMAN ile tepkileri sorunlu, karar vermekte zorlanan, koşullara, koşullanmalara ve duygularına göre duygusal tepkileriyle reaktif davranan DANIŞAN arasındaki dinamik etkileşim olarak değerlendirilebilir “Psikolojik danışmanlık”

DANIŞMAN ile DANIŞAN arasındaki sözel ve sözel olmayan iletişim yollarını kullanarak karşılıklı etkileşime olanak veren; danışanın tutum ve davranışlarında istenilen yönde değişiklikler oluşturarak, problemlerine çözüm yolları bulunmasını amaçlayan karşılıklı etkileşim halinde yönlendirmeler içeren bir süreçtir.

Kendimizin dışına çıkarak kendimize bakabilme, alışkanlıklarımızı, eğilimlerimizi, tutumlarımızı, davranışlarımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı, tepkilerimizi gözlemleyebilme yeteneği (Proaktif durum) her zaman için tek başımıza yürütebildiğimiz bir süreç olmayabilir. Bu durumda dışarıdan alacağımız her türlü olumlu, yapıcı, yönlendirmeci yaklaşım kişilik ve kafa konforumuz için son derece önemlidir.

Kişilik bütünlüğü ve doğru tepkiler adına, bizim içsel rehberliğimiz olan vicdan ile din, töre ve ahlak bağlamında süreç bilimsel bir ilişki ile danışman eşliğinde işletilirse; anlamlı, doğru, tutarlı ve huzurlu çıktılar elde edilecektir. Vicdan, yaratıcı hayal gücümüzü dengeleyen bir supap gibi davranmalıdır. Kontrolsüz ve vicdansız yaratıcı güç, yıkıcı, tutarsız ve çevresinden öfke toplayıcı çevresel etkilere ve kişide obsesyonlara neden olur.Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtüler eyleme döküldüğünde süreç artık psikiyatrik bir hal almaya doğru gidiyor demektir. Bu durumda dışarıdan “psikolojik destek” şarttır.

Bizim için özgür irade, gündelik yaşamda odaklandığımız irade gücümüzle ve aksiyon yapabilme kapasitemizle bağlantılıdır. Geçmişimizin, deneyimlerimizin, dilimizin, inançlarımızın ve değerlerimizin dışında, kişiliğimiz üzerinde katma-değer oluşturur. İlkelere dayalı bir yaşam, duygulara ve koşullara bağımlı davranışlar yerine özgür irade ile verilen tutarlı tavır ve tepkileri ortaya çıkarır. Özgür irade ve ilkeler arasındaki koordinasyonun bozulması “psikolojik danışma” ihtiyacının ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

İletişim

   info@reaksiyondanismanlik.com

  +90 216 344 15 66

  +90 530 924 94 40

  Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi

   No:69/6 Öztürk İş Merkezi (Kat:3), 34782

   Çekmeköy/İstanbul