Öğrenci Koçluğu

Psikolojik Destekli

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU - EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

KOÇLUK

Birey, aile, grup ve topluluk zaviyelerinden biri baz alınarak, başarı odaklı, ölçülebilir gelişmeler elde edilmesi için görevlendirilmiş profesyonel yol arkadaşlığıdır.

Öğrenci açısından koçluk; öğrencinin performansını ve öğrenme yeteneğini arttırmayı amaçlayan, motivasyon, psiko-sosyal destekler, analitik düşünme becerileri, etkili sorgulama ve pedagojik gereksinimler gibi teknikleri kullanan, öğrencinin performansını arttırarak, başarının önündeki engelleri kaldıran bir süreç ve yol arkadaşlığının adıdır, koçluk

EĞİTİM KOÇLUĞU

Eğitim süreçlerinin belirli bir hedef doğrultusunda ve başarı odaklı olarak tek bir merkez veya kişiden alınan profesyonel bir desteği içerir.  Öğrencinin kişiliği – aile – okul – sosyal hayat – idealler ve başarı gibi etkenler senkronize bir şekilde ele alınır, verimlik ve gelişim takip süreçleri istendik sonuçlar açısından değerlendirilir. İstenilen performansa ve hedefe ulaşmak için yürütülen planlı bir gelişim ilişkisi koordine edilmelidir. Bu koordinasyon eğitim koçluğu görev alanıdır. 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Eğitim koçluğunun öğrenci cephesinden ele alındığı, merkeze öğrencinin konulduğu koçluk türüdür. Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek öğrenci koçluğu kapsamındadır. Destek ise; sürekli ve hedeflenen başarı elde edilene kadar beraber yürümek şeklinde olmalıdır.

Öğrenci koçluğu Öğrenciyi bulunduğu yerden, hedeflediği noktaya sistematik bir şekilde taşımaktadır. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu dersleri ve derslerin verimli bir şekilde alınmasını sağlamak ve sınav performanslarını artırmak için psikolojik ve pedagojik hazırlıkları koordine etmek öğrenci koçluğunun görevidir. Öğrenci koçluğu desteği ile birlikte; aile, okul, sosyal hayat düzleminde gözle görülür olumlu gelişmeler, sınav başarıları ile taçlanmış olacaktır.

BİLİŞSEL FARKINDALIK

Bireyin kendi düşüncesinin farkında olması, herhangi bir etkinliğe yönelmeden önce gerçekleştireceklerini planlama, planlamaya ilişkin düşüncelerini düzenlemesi, faaliyet tamamlanınca da kişinin, sonucun kendi düşünme performansına uygunluğunu değerlendirmesidir. Bu farkındalık ile birlikte öğrenciler, yaşam boyu öğrenen, bilgi edinme yollarını bilen, yaşamda karşılaştığı problemleri çözen ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenen, bağımsız, özgüveni yüksek başarılı ve mutlu bireyler olurlar.

Eğitim koçluğu hizmetimizde üst düzey öğrenmeyi öğreten bilişsel farkındalık becerilerini geliştirirken; anlamlı ve analiz edilebilir raporlamalar eşliğinde ilgililer ile paylaşıyoruz.

PSİKOLOJİK DESTEKLİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci koçluğu desteğinin, “psikolojik danışmanlık” bilimi ve uygulama yöntemleri çerçevesinde ele alındığı ve öğrenci ile birlikte sürecin kontrol altında yürütüldüğü koçluk türüdür. Öğrencinin, aile, okul ve sosyal çevresindeki yaşantısının, bilişsel ve zihinsel gelişimi ile koordineli olarak ele alındığı, okul ve sınav başarılarına odaklanarak, gerekirse psikoterapilerin uygulandığı öğrenci destek programının genel adı; Psikolojik Destekli Öğrenci Koçluğudur.

Psikolojik Destekli Öğrenci Koçluğu kapsamında; “psikoloji” ve “pedagoji” bilimlerinin beraberce uygulandığı, bire bir ders takviyeleri ile eğitim eksikliklerinin giderildiği, aile, okul ve sosyal hayatın komplike olarak sürece dahil edildiği bir koçluk türüdür.

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU HEDEFLERİ

• Ders ve sınavlarda başarı

• Aile, okul ve sosyal hayat ile barışık ve mutlu birey

• Bireyi tanıma

• Öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma

• Seviye tespiti ve analizi

• Kendi potansiyelinin farkına varma

• Güçlü yanlarını açığa çıkarmasını ve kullanmasını sağlamak

• Kendi yetenek ve ilgi alanlarını görmesi

• Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde bir uygulama planlamak

• Okul başarısını arttırmak

• Derslerden zevk almak

• Odaklanma, dikkat ve konsantrasyon sağlamak

• Kalıcı öğrenme sağlamak

• Düşünce gücünü geliştirmeyi öğrenmek

• Kariyer planlaması ve gelişimi sağlamak

• Bilinçaltı programlama, sürekli motivasyon

• Sağ ve sol beyni dengeli kullanma

• İdeal ve hedefe ulaşma kararlılığı

• Problem çözme yeteneği kazanma

• Gelecek planlamalarında etkili karar verme

• Zaman bilinci oluşturmak

• Pozitif yaşam becerileri geliştirme

• Sınav kaygısı ve sınav stresine son verme

• İlişki ve iletişim becerilerini geliştirme

• Her öğrencinin yaşına uygun seviye tespit analizleri yapılıp, ona uygun araçlar kullanılır.

• Veli ile görüşmeler ayrı yapılır.

• Seanslarımız birebir uygulanır.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU UYGULAMA ŞEKLİ

• Veli ile görüşmeler yapılır

• Öğrenci ile görüşmeler yapılır

• Kapsamlı kariyer danışmanlığı hizmeti uygulanır

• Her öğrencinin yaşına uygun seviye tespit analizleri yapılır

• Geçmiş dönemlere ait sınav ve notlar incelenir

• Okul ve öğretmenler ile görüşmeler yapılır

• Akranları ve dostları ile görüşmeler yapılır

• Raporlama ile birlikte veli görüşmesi yapılır

• Öğrencinin ihtiyaç duyduğu psikolojik destekler belirlenir

• Gerekli ise bire bir psikoterapi seansları uygulanır

• Seanslar haftada bir uygulanır, ihtiyaca göre seans ilave edilir

• Seans süresi 90-120 dakika aralığındadır.

• Öğrencinin ihtiyaç duyduğu pedagojik destekler belirlenir

• Bire bir ders destekleri belirlenir

• Günlük 2 ders saati eğitim planlanır.  (45 dk x 2)

• Haftada 2 veya 3 dersten bire bir özel dersler planlanır

• Uygun eğitim araçları kullanılır

• 3 modül şeklinde uygulanır

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU MODÜLLERİNİN İÇERİĞİ

MODÜL - 1   Kariyer danışmalığı süreçleri ve takibi

1.Seans - Seviye tespiti ve analizi

2.Seans - Kendi potansiyelinin farkına varma eğitimi

3.Seans - İdeal ve hedefe ulaşma kararlılığı eğitimi                        

4.Seans - Bilinçaltı programlama, sürekli motivasyon

MODÜL - 2   Bire bir dest uygulamaları ve hedefe odaklı eğitimler

1.Seans - Bireysel eğitim planlaması ve takibi (bire bir ders)

2.Seans - Okul dönemi başarısı için sınav teknikleri

3.Seans - Odaklanma, dikkat ve konsantrasyon

4.Seans - Verimlilik takibi ve raporlanması

MODÜL - 3   Pozitif yaşam becerileri gelişimi, eğitimi ve analizler

1.Seans - Sınav – stres yönetimi

2.Seans - Problem çözme yeteneği kazanımı

3.Seans - Hedef, başarı ve mutluluk analizi

4.Seans - Eğitim koçluğu verimlilik analizi ve raporlama

NOT : Birebir ders takviyesi ihtiyaca göre belirlenir. Bir öğrenci haftada 2 veya 3 gün bire bir özel ders almak üzere merkezimize gelir. Dersi verecek hoca ile birlikte 45 dk x 2 ders görür. 

 

İletişim

   info@reaksiyondanismanlik.com

  +90 216 344 15 66

  +90 530 924 94 40

  Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi

   No:69/6 Öztürk İş Merkezi (Kat:3), 34782

   Çekmeköy/İstanbul