ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ

Okula başlayan bir çocuktan beklenen, okuma-yazma becerisinin kazanmasıdır. Bu nedenlede okul çağındaki bir çocuğun ilk görevi öğrenmedir. Öğrenme kısaca bilginin kazanılması diye tanımlanabilir. Öğrenme sorunlarında çocuğun bilgi kazanırken güçlüğe uğramasıyla ortaya çıkar.
Okul başarısızlığının ve öğrenme sorunlarının nedenleri arasında;
• Zeka gerilikleri
• Görme-işitme özürleri
• Ciddi ruhsal sorunlar
• Sosyo-kültürel yetersizlikler
• Nörolojik-ortopedik özürler
• Aile içi çatışmalar
• Motivasyon eksikliği
• Okul-öğretmen ya da eğitim programından kaynaklanan sorunlar.
Öğrenme güçlüğün”den bahsederken “öğrenme bozukluğundan bahsetmemek olanaksızdır. Çünkü; bir birinin sinanimi olan konulardır.

ÖĞRENME BOZUKLUĞU:

Öğrenme güçlü” ile “öğrenme bozukluğu” bir birinin sınanımı olarak sık kullanılmaktadır. “Öğrenme güçlüğü” daha çok bir özürü ve sorunun eğitimsel yönünü vurgularken, “Öğrenme bozukluğu” özgün gelişimsel bozukluktur.
• Akademik beceri bozukluğu
• Dil ve konuşma bozukluğu
• Motor beceri bozukluğuduğu

ÖĞRENME BOZUKLUĞUNUN ALT TİPLERİ VE BELİRTİLERİ:

 1. Okuma bozukluğu (Disleksi)
  a. Sözcük okuma doğruluğu
  b. Okuma hızı ve akıcılığı
  c. Okuduğunu anlama
  2. Matematik bozukluğu (Diskalkuli): Matematiksel ilişkileri kavrama ve hesaplamada sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada ortaya çıkan bozukluk ve yetersizliktir.
  a. Rakkam bilgisi
  b. Okumada fonolojik zorlanma
  c. Nicel düşünce sorunları: bunlar şekil, boy ve nicelik arasındaki değişiklikleri kolaylıkla ayırt edemezler.
  3. Yazılı anlatım bozukluğu (diskrafi): Yazı dilinde aksaklık olarak kısaca tanımlanabilir. Çocuklar gördüğü sayılarrı, harfleri, sözcükleri yazabilmek için gerekli hareketi yapamazlar. Bu kategorideki çocuklar:
  a. Pabuçlarını bağlayamazlar
  b. Şişe kutu gibi şeylerin kapağını açamazlar
  c. Kalem tutmayı beceremezler

ÖĞRENME BOZUKLUĞUNUN SÖZEL OLMAYAN BELİRTİLERİ:

Sosyal becerilerde eksiklik, vücut ve el becerilerinde zayıflık ve görsel, mekansal organizasyonlarda sıkıntılıdırlar.
• Empati kurmada zorluklar
• Yapılan kinaye ve espirileri tam olarak anlayamama
• Oyunlarda farklı rollere girme konusunda sıkıntı
• Çevrelerindeki olayların önemini anlamakta zorlanma
• Başkalarının davranışlarında anlam görememe
• Çoğu kez arkadaşalrı tarafından oyun dışı bıraklılırlar
• Zaman, yer, boy gibi kavramların zıddını anlarlar
• Sosyal algıları olmadığı düşünülse bile; bu çocukların zeka düzeyleri normaldir.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TEDAVİSİ:

Öğrenme güçlüğü, tanısı konulduktan sonra, aşağıdaki unsurların hepsi birlikte sekronize bir çalışma ile gelişme gösterebilen bir durumdur. Terapist; çocuk ile özel eğitim yaparken, aile ve okulada, çocuğun sosyal ve akademik alanlarda gelişmesi için kılavuzluk yaparak yardımcı olmalıdır.
• Aile
• Öğretmen (Sınıf öğretmeni)
• Rehber öğretmen
• Terapist

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN BOZUKLUKLAR:

 • • Dikkat eksikliği / hiper aktivite bozukluğu
  • Karşıt olma / karşı gelme bozukluğu
  • Depresif bozukluk
  • Dil gelişiminde gecikmeler

İletişim

   info@reaksiyondanismanlik.com

  +90 216 344 15 66

  +90 530 924 94 40

  Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi

   No:69/6 Öztürk İş Merkezi (Kat:3), 34782

   Çekmeköy/İstanbul